Introductie

 

Volgende ledenvergadering 12 November 2020

Introductie Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen

De Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen is opgericht op 22 oktober 1980, de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte op 29 augustus 2006. De Federatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02094919.

Bij de Federatie zijn thans 9 verenigingen aangesloten:

 • WSV “Op ’t End” Uithuizen;
 • WSV “Oude Weer” Warffum;
 • WSV “Onderdendam” Onderdendam;
 • WSV “De Pool” Eenrum;
 • WSV “Leenstertillen” Leens;
 • WSV “Soltcamper Rill” Zoutkamp;
 • WSV “De Watergeuzen” Ulrum;
 • MBV “Abel Tasman” Delfzijl;
 • “Damster Watersport Vereniging” Appingedam.

Het doel van de Federatie is het behartigen van de belangen en het bevorderen van de watersport in Noord Groningen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het fungeren als overkoepelend- en coördinerend overlegorgaan tussen de aangesloten watersportverenigingen binnen het werkgebied       van de Federatie.
 • Het houden van regelmatige contacten met besturen van de aangesloten verenigingen;
 • Het bevorderen van de watersport, inbegrepen de voorzieningen.
 • Het geven van ondersteuning bij het oprichten van nieuwe verenigingen.
 • Het onderhouden van contacten met gemeentelijke-, regionale- en provinciale overheden, vaarwegbeheerders, scheepvaartinstanties         en overige instanties die gerelateerd zijn aan de watersport.