Brug Middelstum, Boterdiep

Boterdiep, brug Middelstum

Boterdiep, brug Middelstum

Boterdiep, Middelstum, oude situatie

Boterdiep, Middelstum, oude situatie

Boterdiep, Middelstum, nieuwe situatie

Boterdiep, Middelstum, nieuwe situatie